En grossist med passion för textil och god service

Kvalitéer på enfärgade gardiner

Här kommer en sammanfattning om kvalitéerna på våra enfärgade gardiner så ni enklare kan se skillnaderna och ta reda på vilka serier som ni önskar ha i ert bassortiment. Gardinernas struktur mäts genom en skala baserad på alla kvalitéer på nedan gardiner, där Noah är den tunnaste och Eddie är den tätaste kvalitén. BRUCE – […]