En grossist med passion för textil och god service
TEXTILMÄRKNINGAR

Olika textilmärkningar

Amfori BSCI

Amfori BSCI är ett världsomfattande initiativ för socialt ansvarstagande och hållbara arbetsvillkor för producenter inom odling och produktion. Amfori BSCI är baserat på internationella konventioner och FN:s principer för mänskliga rättigheter och uppföljs och kontrolleras av oberoende tredjepartsrevisorer. Genom vårt medlemskap i amfori BSCI får vi ökad kunskap och kan vara med och påverka samt bidra till förändringar på både kort och lång sikt.

Fairtrade

Fairtrade är en internationell certifiering av råvaror som odlas i länder med utbredd fattigdom. Certifieringen innebär att varan är producerad med hänsyn till högt ställda sociala, ekonomiska och miljömässiga krav. Du som väljer att köpa Fairtrade-märkta produkter är med och skapar möjligheter för människor att stärka sitt inflytande och påverka sin inkomst, och därmed sin livssituation. Genom att handla Fairtrade-märkta produkter bidrar du till en mer hållbar värld.

OEKO-TEX

OEKO-TEX® Standard 100 är ett oberoende globalt test- och certifieringssystem för textila produkter i alla produktionsled. Certifieringen innebär att textilen i den färdiga produkten är fri från ohälsosamma kemikalier. Certifieringssystemet infördes 1992 och huvudsyftet är att utveckla provningskriterier, gränsvärden och testmetoder på vetenskaplig grund. Certifikatet gäller i 12 månader, efter det görs nya tester, för att få ett nytt certifikat. Stickprov och nya kontroller av materialen görs allt eftersom nya krav på gränsvärden uppdateras årligen av Oeko-Tex, baserat på EU:s regelverk.

BCI

BCI (Better Cotton Initiative) är en ideell organisation som grundades 2005. Det är ett viktigt initiativ som arbetar för att genomföra förändringar i bomullsindustrin genom att hjälpa bomullsodlare att omvandla sitt jordbruk till en mer hållbar odling. BCI hjälper lantbrukarna att använda mer miljövänliga, men även socialt och ekonomiskt hållbara, odlingsmetoder. Det handlar till exempel om att minska vattenförbrukningen, bekämpningsmedel och att övergå från konstgjorda till naturliga gödningsmedel.

FTI

Redlunds är anslutna till FTI som är ett företag i återvinningsbranschen som har i uppdrag att samla in förpackningar och tidningar och se till att de återvinns i så hög grad som möjligt. Grunden för insamlings- och återvinningssystemet för förpackningar- och tidningar i Sverige är producentansvaret. Grundtanken med producentansvaret är att minska mängden avfall och säkerställa att det avfall som trots allt uppstår, återvinns och används till nya produkter.