En grossist med passion för textil och god service
MILJÖ- & KVALITETSPOLICY

Vår miljö- och kvalitetspolicy

Redlunds Textil AB är ett grossistföretag som erbjuder ett stort sortiment av textil till hemmets alla rum. För oss är kvalité, miljö, rätt pris och unik design lika viktiga faktorer som snabba leveranser. Vårt mål är att kunna erbjuda en god service till alla våra kunder, vi lägger därför stor vikt i att ha nära kundkontakt och korta beslutsvägar.

Vi strävar efter att uppfylla våra intressenters krav och förväntningar, samt kontinuerligt arbeta med att bli kvalitets- och miljömässigt bättre.

Detta ska vi uppnå genom att:

  • Utbilda och engagera alla medarbetare i kvalitets- och miljöarbetet.
  • Vidmakthålla en varaktig utveckling av ledningssystem och mål, som formuleras och årligen följs upp.
  • Säkerställa avsedd kvalitet med ett nollfelssynsätt och säkra leveranser genom att vår personal har rätt kompetens för det arbete som krävs.
  • Arbeta aktivt för att förebygga, minska eller om möjligt eliminera uppkomsten av avvikelser, föroreningar och andra olägenheter genom att på ett effektivt sätt använda våra resurser och att välja det mest miljövänliga alternativet.
  • Övervaka att lagar och övriga krav som ställs på företaget uppfylls.
  • Policyn skall vara känd och tillämpad av våra anställda samt tillgänglig för relevanta intressenter.
 

______________________      

Henrik Redlund, VD, Redlunds Textil AB